Vad är Bicom

Bicom bioresonans

Kortfattat om bicom bioresonansterapi; bicom är ett varumärke och betyder ingenting. Bioresonans är ett sammansatt ord. Bio: som har att göra med levande organismer. Resonans: … Svängning som uppkommer genom påverkan av annan svängning med (nästan) samma frekvens.

Vad är Bicom bioresonansterapi?

Det är en test- och behandlingsmetod som började utvecklas på 1970-talet i Tyskland. Idag används Bicom i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus. Allting har en frekvens. Alla organismer  (t ex alla celler i kroppen) och alla ämnen (t ex mjölk, vete, hundhår, pollen) omges av elektromagnetiska fält som har sina egna speciella frekvensmönster. Bicom läser in frekvensmönster från ämnen och patient för att hitta reaktioner och för att behandla. Bicom skapar inga egna frekvenser utan omvandlar de inlästa frekvensmönstren på olika sätt (förstärker, försvagar, inverterar, filtrerar) för att skapa frekvensmönster som används att behandla med. Man kan lite kortfattat säga att man läser av reaktionen på olika ämnen och behandlar med hjälp av förändrade frekvensmönster från dessa ämnen. Metoden är smärtfri och fri från läkemedel. Själva behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt cirka 60 minuter. I normala fall behandlar man en gång i veckan.

 

Att hitta reaktioner

Det finns två sätt att arbeta på: med test penna eller biotensor.

Test penna: Man börjar med att fastställa ett referensvärde, ett ”normalvärde”. Värdet är bara giltigt vid detta tillfälle, eftersom det påverkas av personens dagsform. Det görs med en test penna som är kopplad till Bicom, på en punkt på ett finger. På en visartavla kan terapeuten avläsa värdet. Därefter laddar man Bicom med ett ämne. Ämnet (som finns i en ampull) placeras i en bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Bicom exponerar därefter patienten för ämnets frekvensmönster genom metallstaven som patienten håller i och det nya värdet läses av när man återigen håller test pennan mot punkten på fingret. Genom att jämföra detta värde med referensvärdet ser terapeuten om det finns en reaktion mot ämnet eller inte. Förändrat värde betyder reaktion.

Biotensor:

Man laddar Bicom med ämnen, som exponeras till patienten genom en platt mässingselektrod som står bredvid Bicom. Terapeuten håller biotensorn mellan elektroden och patienten, i energiflödet, och tensorn visar med sin rörelse om det är en reaktion eller ej.

 

Behandlingen startar:

Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) frekvensmönster. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen används i behandlingen. Frekvenserna förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk platta utmed ryggen. Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till Bicom som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner.

Statistik för Bicom

Norden
I Sverige finns det våren 2018 ca 100 Bicom fördelat på ca 90 terapeuter, i Norge cirka 55 och i Danmark cirka 10. I Finland finns det 5 terapeuter som arbetar med Bicom.

Internationellt

• Mer än 35 års erfarenhet

• Totalt finns det ca 15.000 Bicomutrustningar i användning i ca 80 länder

• Bicom används på ca 600 statliga sjukhus

• Uppskattningsvis 56% av användarna utanför Tyskland är läkare

• I Tyskland är 61% av användarna läkare