Välkommen till
Bioresonans
Hälsan i Ängelholm

Har du besvär med Allergier?

På Bioresonans Hälsan kan man bland annat få hjälp med:

• Mage/tarmar
• Övervikt
• Fibromyalgi
• Depression
• Ångest
• Huvudvärk/migrän
• Fertilitet
• Allergier
• Rökavvänjning
• Candida
• Inflammationer
• Utmattning
• Stress

Och mycket mer…

Hur går det till?

Bioresonas är en behandlingsform där man använder sig utav olika frekvenser. Allting har en frekvens, alla organismer (t.ex. alla celler i kroppen) och alla ämnen (t.ex. mjölk, vete, hundhår, pollen) omges av elektromagnetiska fält som har sina egna speciella frekvensmönster.

Bioresonans läser in frekvenser från ämnen och patienten, men skapar inga egna frekvenser. Apparaten läser in frekvensmönster från ämnen och patienten, förändrar dessa terapeutiska frekvensmönster (inventerar, förminskar, förstärker, filtrerar) och åter exponerar dem till patienten. Unikt i Bioresonans är filtret som separerar harmoniska från disharmoniska frekvenser, vilket gör det möjligt att släcka ut det disharmoniska och bygga upp det harmoniska.

Jag som jobbar som terapeut på Bioresonans Hälsan heter Petra Ahlbin.
Förutom Bioresonans utbildningar har jag läst Basmedicin, Iris diagnostik kristallheling och örter för att få ett helhetstänk.

Bioresonans är en elektromagnetisk frekvensterapi som direkt kommunicerar med och stimulerar kroppens cellaktivitet. Målet med behandlingen är att hitta orsaken till ett visst problem och därefter balansera kroppens olika system så att dom jobbar mer effektivt och kommer i fas med varandra.

• Ta reda på vad du är överkänslig mot (allergier)
• Smärtfritt
• Inga biverkningar
• Inga mediciner
• Individuell behandling
• Avkopplande
• Helhetstänk

Hur fungerar irisdiagnostik?

Från kroppens vävnader och organ löper hundratusentals nervtrådar ut till fingrar, tår och ögon, där de slutar. Om någon av kroppens delar skulle lida av en underfunktion kan du se detta i kroppens yttre nervändar, nämligen i ögonens iris. Det går att förklara som att ett nedsatt organ eller en kroppsfunktion påverkar sina nerver. Det i sin tur leder till att nervändan i den vävnaden förtvinar, ungefär som ett löv vissnar. När detta sker påverkas vävnaden i iris i motsvarande organzon. Inom iridologi speglar ögonen hela kroppens hälsotillstånd. Ögats olika delar är kopplade till olika delar av kroppen. Kroppens organ, körtlar, nervsystem, cirkulation, lymfsystemet, mage och tarmar har en speciell plats i ögat. Genom att studera irisen kan du upptäcka obalanser och dysfunktioner i kroppen. Irisdiagnostik är ingen behandlingsmetod utan en undersökningsmetod. Det är ett skonsamt sätt att identifiera nedärvd styrka och svaghet i kroppen. Genom att diagnostisera iris kan man se dessa och hjälpa kroppen genom näring och andra naturmetoder inom alternativ medicin.

Bioresonans Hälsan

Fäladsvägen 30
26261 ÄNGELHOLM
Tel: 073-4453238
E-post: petra.ahlbin@hotmail.com